Close

Weerbaarheidstraining, Faalangsttraining, Kinder- & Pubercoaching

Hieronder kunt u meer lezen over welke trainingen en coaching Moos Kindercoach aanbiedt. Ook vindt u hier de werkwijze en de tarieven van Moos Kindercoach.

Moos' Weerbaarheidstraining

Veel kinderen en jongeren hebben wel eens te maken met onzekerheid of faalangst op het gebied van sociale contacten, emotionele ontwikkeling of schoolse activiteiten. De bikkeltrainingen van Moos Kindercoach trainen kinderen en jongeren steviger in deze wereld te  staan.

Wil je graag leren om ‘nee’ te zeggen? Wil je je graag fijn voelen in een groep? Of zeker voelen over de toets die je moet maken? 
Dan is een bikkeltraining iets voor jou!

11-13 jaar: Brugklas Bikkels

Meer info over de Bikkeltraining >>
Moos' Faalangsttraining

Bij constatering van faalangst is het in eerste instantie goed om met de leerkracht te overleggen. Via school zijn er soms faalangsttrainingen. Mocht je hulp van een coach willen, dan ga ik samen met het kind aan de slag. De faalangsttraining doe ik individueel en bestaat uit een kennismakingsgesprek en minimaal 4 trainingen.

Wil je de baas worden over je eigen gedachten? Wil je leren ontspannen? Of je beter voelen als je een toets moet maken? 
Dan kan faalangsttraining jou trainen!

Meer info over de Faalangsttraining >>
Moos' Kinder- & Pubercoaching

Moos’ Kinder- en Pubercoaching is een laagdrempelige, kortdurende, praktische begeleiding voor kinderen vanaf acht jaar. Samen met mij ontdekt een kind zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Als Kinder- en Pubercoach werk ik oplossingsgericht en kijk voorbij de “problemen” die jouw kind heeft. Zo wordt er aan het zelfvertrouwen van het kind gewerkt en doet een kind zelfkennis op. Ik ga voor een blij en gelukkig kind!

Ben je onzeker of heel verlegen? Kom je slecht in slaap of pieker je veel? Wil je leren omgaan met gepest worden? 
Dan kun je denken aan kinder- of pubercoaching!

Naar Kinder-/Pubercoaching >>

Werkwijze

Bij Moos is persoonlijk contact belangrijk.

1. Persoonlijk Kennismakingsgesprek

Bij Moos Kindercoach begint een training of coachingstraject altijd met een persoonlijk kennismakingsgesprek met de ouders en het kind. Het doel van dit gesprek is om te bepalen of ik de geschikte persoon ben voor jullie kind. Het kind staat hierbij centraal en het uitgangspunt zal altijd zijn dat een kind zich bij mij veilig en op zijn gemak kan voelen. Hierbij gaat het niet om de ouders of om mij. 

2. Intakeformulier

Zodra een kind met de ouders heeft besloten een training te willen volgen, stuur ik de ouders het intakeformulier om in te vullen. Deze dient uiterlijk 2 dagen voor de start ingevuld retour te worden gezonden naar monique@mooskindercoach.nl.

3. Intakegesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek gesprek met de ouders en het kind wordt de hulpvraag duidelijk besproken. Tevens leg ik mijn werkwijze uit, vertel dat er soms huiswerk opdrachten gedaan moeten worden. Bij de eerste training ligt er een behandelovereenkomst klaar (aangezien ik met minderjarige kinderen train is er toestemming van de ouder/verzorger nodig).

Belangrijk om te weten
 • De vertrouwensband tussen kind en coach is heel belangrijk.
 • Alles wat ik met het kind bespreek, blijft tussen het kind en mij.
 • Mochten er zaken zijn die de ouders moeten weten, dan gaat dit altijd in overleg met het kind.
 • Ik werk o.a. met de methodieken ‘Bikkels in de dop’ en ‘Brugklas Bikkels’ en ‘GevoelsVerkenner®’.
 • Moos Kindercoach is gecertificeerd Bikkeltrainer, trainer ‘Ik leer leren’, gecertificeerd Pubercoach en licentietrainer GevoelsVerkenner®.
 • De laatste 10 minuten van een sessie verwacht ik de  aanwezigheid van de ouder/verzorger i.v.m. uitleg over de training.

Tarieven

Facturering vindt plaats na elke training, betaling kan in termijnen.

Weerbaarheidstraining

Moos’ Weerbaarheidstraining

 • Kennismakingsgesprek 
 • Minimaal 4 trainingen van 1 uur à € 75,- per uur
 • Telefonische tussenevaluatie na de 3e of 4e sessie
 • Het boek ‘Bikkels’
Faalangsttraining

Moos’ Faalangsttraining

 • Kennismakingsgesprek
 • minimaal 4 trainingen van 1 uur à € 75,- per uur
'Ik leer leren'

‘Ik leer leren’ training

 • in overleg hulpvraag bespreken
Annulering

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Dit kan per mail of telefonisch. Bij annulering binnen 24 uur houdt Moos Kindercoach zich het recht voor een sessie in rekening te brengen.


.